Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni Düzenleniyor
Haber
13 Ağustos 2020 - Perşembe 13:00
 
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni Düzenleniyor
Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı başkanı Hasan Çelebi Pazar günü Nevşehir'de yapılacak olan Hacı Bektaşi Veli Anma törenlerinin Covid-19 Virüsünün etkilendiğini ve geçmişte yapılan görkemli törenlerin bu yıl daha sade yapılacağını söyledi.
Kültür Haberi
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni Düzenleniyor

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı başkanı Hasan Meşeli Pazar günü Nevşehir'de yapılacak olan Hacı Beştaş-ı Veli Anma törenleri nedeniyle bir açıklama yaptı.

Başkan Meşeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "13 asır Anadolu insanına, Türklük, İslamiyet ve bütün insanlık alemine çok büyük hizmetler vermiş olan, İslam'ın engin ve bereketli pınarından ilahi mutluluğun içilmesine olanak sağlayanların ön safında bulunan ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz, Hz. Ali, Kuran ve Ehli-Beyt inanç, sevgi ve muhabbetini kalplerimizde ve gönüllerimizde sönmez bir meşale gibi nurlandıran, Nebevi ve Muhammedi bir nur ve ahlak ile aklanan “Eline, diline, beline hakim ol, eşine, aşına, işine sahip ol, alnı açık, gönlü açık, sofrası açık ol, sır tutucu, ayıp örtücü, hiddet ve gazabı yutucu ol. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu, incinsen de incitme, hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız kadınlarınızı okutunuz, kadınlarını okutmayan milletler yükselemez.” Diye bütün cihana haykıran bu büyük insan “Hünkar Hacı Bektaşi Veli’dir.”

Bu yüce Allah dostunun, büyük evliyanın eşsiz dehasını, ilim ve hikmeti ilahi dolu vecizelerini erdem ve faziletlerini ihtiva eden eserleri ile dopdoludur. Anadolu'muzun tarihinde Hz. Ali ve Ehli-Beytin Serçeşmesi, Serfirazı konumunda bulunan Anadolu'muzda, Avrupa'da, Balkanlarda, dünyanın muhtelif yerlerinde milyonlarca bir kitlenin manevi piri öncülüğünü yapan, 8 asırdan beri çağları aşan karanlıktan aydınlığa, kin ve husumetten barış ve kardeşliğe, dostluğa, hoş görüye davet eden ve bütün insanlığı kucaklayan bu yüce insanın erdem ve faziletlerine yalnız Türkiye'mizin değil, İslam aleminin ve bütün insanlık aleminin büyük bir ihtiyacı vardır.

Babası İbrahim-i Sani, Orta Asya maveraün-nehir-Nişabur padişahıdır. Annesi ünlü alim Şeyh Ahmed’in kızı Hatem Hatun’dur. Babası Hacı Bektaş-ı küçük yaşta, Türkistan Piri Hoca Ahmed Yesevi’nin 5.inci postnişini “Lokman Parende” hazretleri tarafından bütün ilimleri öğrenmiş, babasının vefatı ile padişahlık makamını asla kabul etmemiştir. Onun gayesi bambaşka idi. Anadolu'muzun yani “Diyar’ı Rum’un” yürekler acısı, doğudan Moğol istilacılarının mazlum ve masum insanların hunharca katledilerek öldürülmeleri, Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin yanlı ve adaletsiz tutumları, özellikle Türkmenler’e yanlış bir gözle bakmaları, Baba İlyas Horasani ile Baba İshak’ın Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı Baba-i İsyanları, batıdan Bizans akıncılarının  Anadolu'yu kasıp kavurmaları, Türk Beyliklerinin de birbirleriyle siyasi didişmeleri , Anadolu halkı bir merhamet ve kurtarıcının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu.

İşte 30 yaşlarında kendisini mükemmel yetiştirmiş eşsiz dehası, yüksek karizması, ilim ve hikmet-i ilahi dolu şan ve şöhreti, yüce Mevla'nın kendisine bahşettiği akıllara durgunluk veren secaatı engin hoşgörüsü, kerametleri ile Anadolu'ya 1240 tarihinden önce geliyordu. Hacı Bektâş-ı Veli daha Anadolu'ya gelmeden onun şan ve şöhreti Anadolu insanının kalp ve gönüllerinde eşsiz bir mevki yer etmiş idi. Çok kısa zamanda Anadolu'da milli birlik ve beraberliği sağlamış zalimine karşı “Bir olun, diri olun, iri olun.” Kendisine ait olan bu sloganı ile Anadolu insanına mazlumlara ve masumlara ilaç gibi gelmiş idi. Konya’daki Anadolu Selçuklu Devleti’ne isyan eden Baba-ilerin Şeyhi Baba İlyas Horasani’den uzak durmuş nasihat etmiş “Ben Anadoluya savaşmaya değil gönüller kazanmaya geldim .” demiş asla isyana katılmamıştır. Baba İlyas kendisine destek vermeyen Anadoludaki bütün Türkmen aşiret liderlerini öldürtmüş, ancak kendisine destek vermeyen Hacı Bektaşi Veli’ye yaklaşamamıştır? Hacı Bektâş-ı Veli “Bir adalet ve özgürlük abidesi” gibi ayakta durmuştur. Baba-i

İsyanı sonucunda Baba İlyas ve Baba İshak asılarak idam edilmiştir. 7 haneli Kırşehir-Sulucakarahöyük’ü mekan tutmuş İdris Hoca’nın mübarek eşi “Kadıncık Ana”nın mekanında, tekkesini, karargahını kurarak “müridlerini, taliplerini, derviş ve halifelerini” yetiştirerek Anadolumuzun muhtelif bölgelerine irşat için görevlendirilmiştir. Türklerin Rumeli’ye geçmelerinden 80-100 sene evvel ünlü dervişi “Sarı Saltuk’u Rumeliye göndererek Türklüğü ve İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Ünlü gezgin (İbn-i Battuta) 1333 tarihinde Güney Rusya topraklarından geçerken Sarı Saltuk’un destanlaşan menkıbelerini tarih olarak dile getirmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin Türk Tasavvuf Edebiyatımıza başta büyük şair Yunus Emre, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Seyyid Mahmud Hayrani, Barak Baba, Hacım Sultan, Kaygusuz Güvenç Abdal gibi gönül dostlarını halk ozanlarını edebiyatımıza kazandırmıştır

Hacı Bektâş-ı Velî’nin ünlü Makalat adlı eserinin yanında, Fatiha Tefsiri, Şerh-i Besmele, Kitab’ul Vefaid, Kırk Hadis, Makalat-ı Gaybiye-Kelimat-ı Ayyniye, Şathiyye, Usulhakika ve Nasihatları adlı eserleri ile Anadolu insanına ışık tutmuştur.

Malatya Hacı Bektâş-ı Velî Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezimiz olarak bu sene Hacı Bektaş Veli’nin 57. Geleneksel, 31. Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalleri etkinlikleri Nevşehir ili Hacı Bektaş ilçesinde 16-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 8 asırdan beri çağları aşan, karanlıktan aydınlığa kin ve husumetten barış ve kardeşliğe dostluğa hoşgörüye davet eden ve bütün insanlığı kucaklayan Türkiye'mizde, Avrupa'da, Balkanlarda ve dünyanın muhtelif yerlerinde milyonlarca bir kitlenin kalplerinde ve gönüllerinde sönmez bir meşale gibi nurlandıran “HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ “ Hazretlerini bir kerre daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyoruz."bülten

Kaynak: () - Haber Merkezi Editör:
Etiketler: Hacı, Bektaş-ı, Veli, Anma, Töreni, Düzenleniyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı