Hasançelebi Ve Birçok Mahalle Tedirgin
Haber
17 Ekim 2020 - Cumartesi 07:52
 
Hasançelebi Ve Birçok Mahalle Tedirgin
Hekimhan Hasançelebi bölgesinde kurulacak olan maden işletmesi için bölge halkı tedirgin. Bölge halkı adına Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu beklentilerini sundu.
Gündem Haberi
Hasançelebi Ve Birçok Mahalle Tedirgin

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Hasançelebi mahallesinde kurulacak olan maden ocağı için ÇED toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda bölge halkı ve diğer mahalleler adına beklenti ve isteklerini dile getirenHan Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu, şunları söyledi; Malatya ili Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevki 87860 ruhsat numaralı saha içerisinde Hasançelebi Demir maden ocağı ve demir cevheri peletleme tesis ve yardımcı Tesisleri projesi kapsamında 15.10.2020 tarihinde saat 11'de Hekimhan Merkez Taşhan da yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci değerlendirme toplantısına katıldık.

 Hanyolu  Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platforumu üyeleri olan 13 köyün (Basak ,Güvenç, Çulhalı, Boğazgören (Çırzı), Hasançelebi , Beykent (erdehen), Hacılar, Dereköy, Bahçedamı, Davulgu, Yeşilkale, Akmağara  ve Başkınık Mahalleleri ) ÇED toplantısından önce kendi arasında yapmış olduğu  bilgilendirme toplantılarında ortak sorun, beklenti ve  talepleri  tesbit edilmiş ve ÇED toplantısında   katılımcılara sunulmuştur. 

Öncelikle ilçemize kurulmakta olan bu işletmenin ilçemiz ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyoruz, ancak Hanyolu doğa ve kültür varlıklarını koruma Platformu olarak bizim bazı çekincelerimiz ve bazı talepleriniz var. Platform olarak bizim olmazsa olmazımız insan ve çevre. Başta insan olmak üzere doğada yaşayan tüm canlıların yaşama hakkına saygı gösterilmesini ve korunmasını son derece önemsiyoruz. İlçemize kurulacak olan bu fabrikanın doğaya ve çevreye ,insanın ve bunun yanında tüm canlıların yaşam haklarına saygılı olacağını, hem kuruluş aşamasında hem de üretim aşamasında yasaların çizdiği çerçevede üretim yapması gerektiğini, bölgede tarım ve üretim alanlarının korunmasına ve zarar verilmemesinin umuyor  ve bu yönde tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

1 - Birinci konu bölgede kurulan işletmenin doğaya gaz ve toz bırakmaması en önemli konudur. Bölgemizde faaliyet gösteren mevcut şirketlerin yaptığı çalışmalarda zaten bir çevre felaketi yaşanıyor, aynı şeyi tekrar yaşamak istemiyoruz ve kesinlikle bunun karşısındayız.

2 -  İkinci konu istihdam konusu, bölgede yaşayan genç nüfusun burada istihdam edilip edilemeyeceği sağlıklı koşullarda iyi bir ücretle çalışmaları sağlanacak mı? Çünkü sağlıksız ve hastalıklı bir kalkınmanın ve zenginleşmenin olmayacağını bilmenizi isteriz.

3 - Maden sahalarının işletmeye açılmadan çok daha öncesinden Tel Örgü içerisine alınması,  meraların daraltılması, hayvancılık yapan üreticilerimizi zor duruma düşürmektedir. Bununla ilgili alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz.

4 -  Kurulacak olan işletmenin yasaların çizdiği çerçevede doğaya bırakılacak gazları ve tozu engellemek için gerekli filtre sistemlerinin kurulması ve kırma-eleme bölümlerinin kapalı sistem çalışması bizim için önem arz eden konulardandır.

5 - Maden sahalarında yapılan çalışmalarda yeşil bitki örtüsü ve ağaçlara verilen zararların nasıl telafi edileceği, maden olmayan bölgelerde ağaçlandırma yapmayı düşünüyor musunuz? Yaptığınız çalışmalarda bitki örtüsü ve orman alanlarını nasıl korumayı düşünüyorsunuz?

6 - Derelere yapılacak olan göletlerin durumu halkımıza rahatsız etmektedir. Örneğin Basak,Güvenç, Boğazgören, Çulhalı köylerinin Güvenç  çayından gelen bu suyla Hayat bulduğu, bütün tarım alanlarının bu suyla sulandığı, organik sebzesi ve meyvesi dere kurutulursa susuz kalacak bu dere boyundaki bütün yeşil alan ve ağaçlar ile birlikte kuruyup yok olacak. Onun için derelerin suyu kurtulamaz. Asla paylaşılamaz. Bunun için önlemlerin alınması yöre halkı için çok önemlidir

7 - Bölgede yaptığı yatırımlarla büyük bir Ekonomik büyüme sağlayacaktır, bizim öğrenmek istediğimiz bu bölgede eğitime nasıl bir destek verecek ve eğitimde ne gibi yatırımlar yapacak örneğin üniversite öğrencilerine burs verilecek mi?

8 -  Atık Barajı yapılacak olan bölgede yaşayan insanlar bu durumdan dolayı bir mağduriyet yaşayacaklar mı? Bu atık Barajı'nın çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için gerekli çalışmaların yapılması zorunludur ve bu konuda neler yapılacaktır?

9 –  Davulgu, Bahçedamı , Göğebakan Grup yolunun hangi şartlarda kullanılacağı, ağır iş makinalarının bu yollarda yürütülmesine izin verilip verilmeyeceği, Bu Yollar bozulduğunda şirket tarafından tekrar yapılıp yapılmayacağı teminat altına alınmalıdır.

10 -  Çevrede yapılacak çalışmaların elektrik hatlarına zarar verip vermeyeceği, eğer zarar verecekse bunların şirket tarafından giderilmesi teminatı verilmelidir.

11 -  Kalifiye veya kalifiye olmayan elemanların yöre halkından seçilmesi bölgemizde yaşayan meslek sahibi Mimar - mühendis grubu (inşaat , maden, bilgisayar, çevre mühendisi  ve maden teknikerleri vs)  burada görev almalarını önü açılmalıdır.

12 -  Maden sahalarında doğaya verilecek zararlarını en aza indirgenmesi için alınacak tedbirlerin hiç zaman kaybetmeden bir an önce alınması gerekmektedir.

13- Bölgemizde yetişen ürünlere, meyve üreticilerine, ekili tarım alanlarının, arıcılık yapan üreticilerin, hayvancılık yapan üreticilerin bütün taleplerine cevap verilmelidir. Bilinmelidir ki üretim topraktan Emek insandan, yaşam ise temiz bir doğa, temiz bir su, temiz bir çevreden geçmektedir.

Bu dünyanın olmazsa olmazı; doğası ve içinde yaşayan canlılardır.

14 - Bu işletme burada faaliyete geçtikten sonra, bu bölgede yapılacak sosyal kullanım alanları, çocuk parkları ve oyun alanları, spor alanlarının yapılması ve sosyal yaşamın desteklenmesi, ekonomik anlamda bölgenin kalkınması için fırın, lokanta, market, çay salonları, ticari anlamda kurulacak işletmelerin tamamen yöre halkının girişimlerinin desteklenmesi, büyük lobilerin buralara sokulmaması temel arzumuz ve talebimizdir.

Kısaca insana ve çevreye saygı, doğa ve canlı popülasyonunu korumak, bölgemizde bulunan endemik bitkilerin korunması, insan sağlığının ön planda tutulması, bu bölgede yaşayan toplumun sosyal yapısının bozulmaması ve göçe zorlanması, temiz aldığımız doğamızı sonraki kuşaklara temiz aktarmak temel hedefimiz ve arzumuzdur.

 

Kaynak: Editör: Onay Ozan
Etiketler: Hasançelebi, Ve, Birçok, Mahalle, Tedirgin,
Yorumlar
Haber Yazılımı