Haber Detayı
15 Kasım 2016 - Salı 11:43
 
İHALE İLANI
Resmi İlan Haberi
İHALE İLANI

Kuluncak Belediye Encümeninin 10.10.2016 tarih ve 2016/137 Nolu almış olduğu kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1 ve 45. maddelerine göre nitelikleri belirtilen araç açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

İHALE ONAY NO: 2016/3

İDARENİN:

a)     Adresi: İstiklal Mah. Fevzipaşa Cad . NO: 187 Kuluncak 

  Belediyesi / MALATYA

b) Telefon: 0 422 68120 70

c) faks Numarası: 0422 68125 84

d) Elektronik posta adresi: İnfo@kuluncak.bel.tr.

1-İhalenin konusu:

Niteliği türü Miktarı: 1 adet Binek Hizmet Aracı

a) Ne Şekilde ödeneceği: Peşin

b) Muhammen bedeli: 41.000,00 TL.KDV Hariç. % 3=1230 TL

Geçici  Teminatı

c): 2011 Model, 44 HE 777 Plakalı Renault Latitude

d)İstekliler mesai saatleri içinde araçları Belediye hizmet binasının 

yanında görebilir, her türlü bp||i ve şartnameyi Belediye Mali 

hizmetler Müdürlüğü servisinden 50.00.TL. karşılığında temin 

edebileceklerdir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a. Geçici Teminat makbuzu

b.özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kipler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil      Gazetesi fotokopisi

c. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirttlerin aslı veya iureti, yetki

belgesi, esnaf sicil belgesi vb.

d. özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)

e. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına

dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

f. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus

kayıt örneğinde belirtilen kişilftin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından)

g. Tüzel Kişiliğin Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Dairesinden)

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale, Kuluncak Belediyesi hizmet binasında 28.11.2016 Pazartesi günü saat 10.00'de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.                       (BASIN: 480668 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı