Haber Detayı
06 Kasım 2019 - Çarşamba 15:18
 
İşçiler Vergi Yükü Altında Eziliyor
Demir yolu şube Başkanı Hikmet Kazgan; "Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergi hâsılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor" dedi.
Video Haber Haberi
İşçiler Vergi Yükü Altında Eziliyor

TÜRK-İŞ Sendikalar Konfederasyonu işçi aylıklarından kesilen vergilere tepki göstererek, Malatya Tren İstasyonu önünde eylem yaptı. Kesilen vergi yükünün hem kamu işçisinin hem de özel sektörde çalışan işçilerin belini büktüğünü, dile getirdiler.

 "GELİRİMİZ SÜREKLİ GERİLİYOR"

Yapılan eylemde TÜRK-İŞ Sendikalar Konfederasyonu adına açıklama yapan Demir yolu şube Başkanı Hikmet Kazgan; "Ülkemizde, gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan, hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarsak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergi hâsılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir işçi, Ocak ayında 3 bin 900 net ücret alırken, Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak, 3 bin 218 TL'ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile yılsonunda 349 TL eksilerek, 3 bin 60 TL'ye geriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan vergi düzeninde yeni değişikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor"  

"YENİ TEKLİF BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR"

Vergi düzenlemesi ile ilgili meclise verilen teklifin beklentileri karşılamadığı ve adaletsiz bir şekilde kesinti yapıldığına dikkat çeken Kazgan; "Bu vergi düzeni adil değildir, Hakka ve hukuka uygun değildir, Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM'ye sunulan Vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi Emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayrım ilkesinden vazgeçilerek, vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan Vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseltilmesi sosyal adaletle bağdaşmıyor.  Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik 'Vergi adaleti” sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, İşverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır ve adaletsizliktir.  Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir "reform” Ancak ücretliler aleyhine var olan Bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasın sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.  Talebimiz ve beklentimiz vergide sağlanacak düzenlemelerin, Ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.

BU ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. TÜRK-İŞ olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Editör: Onay Ozan
Etiketler: İşçiler, Vergi, Yükü, Altında, Eziliyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı