Haber Detayı
10 Kasım 2016 - Perşembe 11:20
 
MALATYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜGÜ Ticaret Sicil No: 4447 Ticaret Unvanı ANATEKS ANADOLU TEKSTİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
- Haberi
MALATYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜGÜ  Ticaret Sicil No: 4447 Ticaret Unvanı ANATEKS  ANADOLU TEKSTİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde Merkez Malatya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.11.2016 günü, saat 09:00'da şirketimizin idare binasının bulunduğu Karakavak Mevkii Polis Okulu Karşısı Malatya adresinde toplanacaktır.

Toplantıda kendilerini bir vekil vasıtası ile temsil ettirecek hissedarlarımızın aşağıdaki örneğe uygun noter tasdikli bir vekaletnameyi tanzim ve imza ederek vekillerinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmalarını temin etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2015 yılı bilanço, gelir-gider tablosu, 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu, toplantı gününden 15 gün önce yukarıda belirtilen adreste hissedarların tetkiklerine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

 

Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan Vekili

Veysel ALTUNOnur ATILGAN

 

ANATEKS ANADOLU TEKSTİL FABRİKALARI A.Ş. 28.11.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması

2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi,

4. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları,

5. 2016 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi firmasının seçimi ve onaylanması

6. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

 

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ANATEKS ANADOLU TEKSTİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin

28.11.2016 tarihinde saat 09:00'da Karakavak Mevkii Polis Okulu Karşısı Malatya adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya...................................................................................'nu temsilci tayin ettim/ettik.

   VEKALETİ VEREN 

[Ad-Soyad/unvan] 

[Kaşe-İmza]

 

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir                       

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı