Haber Detayı
22 Haziran 2016 - Çarşamba 15:32
 
T.C. AKÇADAĞ İCRA DAİRESİ 2016/16 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Resmi İlan Haberi
T.C. AKÇADAĞ İCRA DAİRESİ 2016/16 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Malatya ili Akçadağ ilçesi Esenli Mahallesi Kadılarağılı mevkii 392 

parsele kayıtlı taşınmazın ziraat bilirkişi raporuna göre nitelik ve unsurları:

Taşınmaz,tapu kayıtlarında sulu tarla olarak geçse de kapama kayısı bahçesi 

şeklindedir.Üzerinde 145 adet 7 yaşlarında kayısı ağacı bulunmaktadır.

Taşınmazın sulanması,DSİ.kanalından alınan suyla yapılmaktadır.Kayısı 

ağaçları bakımlı olup tüm bakımları yapılmıştır.Sulama mini siprink yapılmış,

toprak işlenmiş,ağaçların budaması,ilaçlaması vs.tüm bakımları yapılmıştır.

Tapu kayıtlarında 13.981 m2 geçmekte olup bu taşınmaz Osman Apaydın 

adına kayıtlıdır.Taşınmazın etrafı kafes telle çevrilidir.Taşınmaz,Kahverengi 

toprak grubunda olup taşınmazda meyil yoktur.Bünyesi killi ve humusludur.

Taşınmazın üzerindeki ağaç ve zemin değeri toplam 102.432,64 TL'dir.

Taşınmaz üzerinde 19/06/1995 tarih ve 328 yevmie numaralı "Askeri Bölge 

Güvenlik Bölgesi İçerisindedir" şerhi vardır.

Adresi:Malatya ili Akçadağ ilçesi Esenli Mahallesi Kadılarağılı mevkii 392 parsel

Yüzölçümü:13.981 m2

Arsa Payı:tam

İmar Durumu:imar planı dışındadır.

Kıymeti:102.432,64 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler:Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü:10/08/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü: 06/09/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri: AKÇADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi(%0 5,69), KDV(%18),1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/16 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 

     (BASIN: 369100 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı