Haber Detayı
01 Temmuz 2016 - Cuma 12:22
 
T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2013/134 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Resmi İlan Haberi
T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2013/134 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Sürgü Köyü, Kızılok Mevkii, Cilt 3, Sayfa 231'te 

  kayıtlı, 231 parsel sayılı, 2.500,00 m² miktarlı, sulu tarla.

Özellikleri: Taşınmaz üzerinde elma, selvi kavağı, kanada kavağı ve söğüt ağaçları 

  dikilidir. Mevcut durumuna göre, elma bahçesi ve kavaklık olarak 

  kullanılmaktadır. Toprak özelliği: Kahverengi, iyi tekstürlü, geçirgen, verim 

  düzeyi orta, bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk 

  alkalilik ve drenaj gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır.Ortalama eğimi 

  %4-8 civarındadır. Kaynak sularından kendi imkanları sulanmaktadır. 

  Müstakil yolu bulunmamaktadır, ulaşım komşu taşınmazlar üzerinden 

  sağlanmaktadır. Sürgü kasabasına yaklaşık 2,5 km mesafededir.

Adresi: Sürgü Köyü Kızılok Mevkii Doğanşehir / MALATYA

Yüzölçümü: 2.500,00 m2

İmar Durumu: Uygulama imar planı içerisinde olmakla birlikte yeşil alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 26.387,50 TL       

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Doğanşehir Belediyesi lehine 125 m² üzerinde irtifak hakkı

  vardır.Başlama Tarihi: 03/08/1987-Süre:-)Taşınmaz müdürlüğümüzce ihale 

  edilip satıldıktan sonra ihale alıcısı adına tescil edilmesi sırasında bu şerh 

  kaldırılmayacak ve taşınmazın kaydında kalacaktır.

1. Satış Günü: 15/08/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü: 20/09/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri: Hükümet Konağı Binası, Doğanşehir Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası 

  Doğanşehir/MALATYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Sürgü Köyü, Kaya Mahallesi, Cilt 27, Sayfa 

  2662'te kayıtlı, 2681 parsel sayılı, 200,00 m² miktarlı, Avlulu Kerpiç Ev.

Özellikleri: Taşınmaz üzerinde yaklaşık 105*2=210 m² yüzölçüme sahip, iki katlı (alt katı 

  kerpiç, üst katı yığma yapı) şeklinde yapılmış avlulu bina bulunmaktadır. 

  Yapının zemin katı depo olarak kullanalmaktadır. Üst kat ise mesken olarak 

  kullanılmakta olup, salon, oturma odası, hol, yatak odası, mutfak, antre, 

  banyo, wc ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon, oturma odasının 

  duvarları ve tavanı sıvalı boyalı, tabanları laminanttır. Holun tabanı fayans, 

  duvar ve tavanı sıvalı boyalıdır. Antrenin tabanı laminant, duvarları sıvalı 

  boyalı, tavanı pvc kaplamadır. Yatak odasının tabanı tahta kaplama, 

  duvarları sıvalı boyalı, tavanı pvc kaplamadır. Mutfağın tabanı fayans, 

  tavan pvc kaplama, tezgah fayans kaplama, duvarlar sıvalı boyalıdır. 

  Banyo,wcnin taban ve yarı duvarı fayans, tavanı sıvalı boyalıdır. Yapının iç 

  kapıları ve pencereleri ile dış kapısı ahşap doğramadır. Çatı örtüsü kiremit 

  kaplamadır. Isınma sistemi sobalıdır. Sıcak su ihtiyacı için güneş enerjisi 

  sistemi vardır. Yapı yaklaşık 40-45 yıllıktır.

Adresi: Sürgü Kasabası, Kaya Mahallesi Doğanşehir / MALATYA

Yüzölçümü: 200 m2

İmar Durumu: Uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup, parselin yaklaşık 10 m²'lik 

  yola terki bulunmaktadır. Geri kalan kısmı bitişik nizam 2 katlı konut alanında 

  kalmaktadır.

Kıymeti: 45.000,00 TL         

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 15/08/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü: 20/09/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri: Hükümet Konağı Binası Doğanşehir Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası 

  Doğanşehir/MALATYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Sürgü Köyü, Bahçelievler Mevkii, Cilt 29, Sayfa 

  2776'da kayıtlı, 2795 parsel sayılı, 1.564,00 m² miktarlı, Kavaklık.

Özellikleri: Taşınmazın evveliyatı kavaklık olup, mevcut haliyle tarla durumundadır. 

  Toprak özelliği: Kahverengi, iyi tekstürlü, geçirğen, verim düzeyi orta, bitki 

  kök ve gövde gelimişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj 

  bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Taşınmazın ortalama 

  eğimi %1-2 civarındadır. Sürgü barajına yakın olup kot olarak yüksekte 

  kalmaktadır. Kaynak sulardan kendi imkanı ile sulanmaktadır. Mevcut 

  kullanımına göre sulu tarla vasfında II. sınıf tarım arazisidir.Müstakil yolu 

  bulunmamaktadır. Ulaşım komşu taşınmazlar üzerinden sağlanmaktadır. 

  Sürgü Kasabasına yakın mesafededir.

Adresi: Sürgü Kasabası, Bahçelievler Mevkii Doğanşehir / MALATYA

Yüzölçümü: 1.564,00 m2

İmar Durumu: İmar planı dışında yer almaktadır.

Kıymeti: 26.040,60 TL           

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 15/08/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü: 20/09/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri: Hükümet Konağı Binası Doğanşehir Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası 

  Doğanşehir/MALATYA

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Sürgü Köyü, Cilt 1, Sayfa 12'de kayıtlı, 165 Ada 

  2 parsel sayılı, 403,56 m² yüzölçümlü, 1/8 arsa paylı, Üç katlı iki dükkanlı dört 

  daireli Betonarme Konut ve ArsasıAnanitelikli taşınmazda 1. Kat, 2 Nolu 

  Bağımsız Bölüm, Konut.

Özellikleri: Ana taşınmaz üzerindekibetonarme binada 8 bağımsız bölüm bulunmakta 

  olup, dörder bağımsız bölüm olarak iki kısıma ayrılmış ve iki adet bina girişi 

  vardır. Bina yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. 

  Üst katlara çıkış merdivenle sağlanmaktadır. Bina gün ışığını sabahtan 

  akşama kadar alan bir konumdadır. Satışa konu 2 nolu bağımsız bölüm 

  Konut: Salon, mutfak, antre, oturma odası, yatak odası, banyo, wc ve balkon 

  mahallerinden oluşmaktadır. Mutfak tezgahı mermer, taban ve duvarlar 

  fayans, dolaplı, tavan sıvalı boyalıdır. Salon, oturma ve yatak odalarının 

  tabanları laminant parke, duvarlar sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı ve 

  kartonpiyer süslemelidir. Banyo, wc, lavabo taban ve duvarları fayans, tavanı 

  sıvalı boyalıdır. Balkon tabanı fayans, korkuluk kısmı duvar örülüdür. 

  Pencereler pwc, balkon kapıkısı, pvc, dış kapı çelik, iç kapılar ahşap 

  doğramadır. Isınma sistemi sobalıdır. Konut yaklaşık 100-110 m² alana 

  sahiptir. III. sınıf A grubu yapıdır.

Adresi: Sürgü Mahallesi, Esentepe Caddesi, Bila No: Doğanşehir / MALATYA

Yüzölçümü: 403,56 m2          

 Arsa Payı: 1/8

İmar Durumu: Uygulama imar planı içerisinde, ayrık nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 110.000,00 TL         

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

 

1. Satış Günü: 15/08/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü: 20/09/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri: Hükümet Konağı Binası Doğanşehir Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası 

  Doğanşehir/MALATYA

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Sürgü Köyü, Cilt 1, Sayfa 14'de kayıtlı, 165 Ada 

  2 parsel sayılı, 403,56 m² yüzölçümlü, 1/8 arsa paylı, Üç katlı iki dükkanlı dört 

  daireli Betonarme Konut ve ArsasıAnanitelikli taşınmazda 2. Kat, 4 Nolu 

  Bağımsız Bölüm, Konut.

Özellikleri: Ana taşınmaz üzerindeki betonarme binada 8 bağımsız bölüm bulunmakta 

  olup, dörder bağımsız bölüm olarak iki kısıma ayrılmış ve iki adet bina girişi 

  vardır. Bina yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. 

  Üst katlara çıkış merdivenle sağlanmaktadır. Bina gün ışığını sabahtan 

  akşama kadar alan bir konumdadır. Satışa konu 2.kat 4 nolu bağımsız bölüm 

  Konut: Salon, mutfak, antre, oturma odası, yatak odası, banyo, wc 

  mahallerinden oluşmaktadır. Mutfak tezgahı mermer, taban ve duvarlar 

  fayans kaplama, dolaplıdır. Salon, oturma ve yatak odalarının tabanları 

  laminant parke, duvarlar sıvalı boyalıdır. Antrenin tabanı fayans kaplama, 

  duvarları sıvalı boyalıdır. Banyo, wc, lavabo taban ve duvarları fayans 

  kaplıdır. kapıları pwc doğramadır. Pancereler pwc doğrama, dış kapı çelik, 

  iç kapılar ahşap doğramadır. Tavanı betonarme döşeme değil, pwc 

  döşemedir. Isınma sistemi sobalıdır. Konut yaklaşık 100-110 m² alana 

  sahiptir.III. sınıf A grubu yapıdır.

Adresi: Sürgü Mahallesi, Esentepe CaddesiDoğanşehir / MALATYA

Yüzölçümü: 403,56 m2         

Arsa Payı: 1/8

İmar Durumu: Uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 96.000,00 TL           

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 15/08/2016 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü: 20/09/2016 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri: Hükümet Konağı Binası Doğanşehir Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası 

Doğanşehir/MALATYA

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK.nun 127 maddesi gereğince tapuda ilgilisi bulunup da tapuda/mernis adres sisteminde adresi bulunmayan veya tebligat yapılamayan ilgililere/hissedarlara gazetede veya elektronik ortamda yayınlanan işbu satış ilanının, ilan tebliği yerine kaim sayılacağına,

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/134 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(BASIN: 372206 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı