Yazı Detayı
10 Eylül 2018 - Pazartesi 10:00
 
Dış Güçler
Tacettin Elmas
 
 

Bu cümle günümüz küreselleşmenin hakim olduğu dönemde pratikte pek anlamı,karşılığı olmayan bir tanımlamadır.

 Neden.?

Bilim ve teknolojinin gelişmesi,üretim araçlarının bu teknolojinin kontrolüne girmesi ve en önemlisi de bu gelişim ve değişim sürecinin ulusal sınırları aşarak uygun bulduğu her kara parçasını kendisine yer,başka bir deyişle vatan kabul etmesi bu tanımı pratik hayatta anlamsızlaştırmıştır.

Bu değişime öncülük eden,kontrol edip yön veren kim.?

Bu değişimin bir sonucu olarak devletlerin kontrolünden çıkarak,devletleri kendi kontrolüne alarak daha da büyüyen sermaye.Yani para.

En zengininden tutun,en yoksul birey ve toplumlara ve bu toplumları oluşturan bireylere sorun,siyasi görüş ve düşüncesi ne olursa olsun,hangi dini inanca mensup olursa olsun bütün toplumsal ilişkileri,gelenek ve görenekleri belirleyen bu toplumsal bakış açısını şekillendiren budur.

Yani paradır.Yani insanların gelir ve giderlerini belirleyen ceplerine giren sermeyenin,paranın kendisidir.

Yani sermayenin,yani paranın egemenliği.Herkes bu gerçeği kabullenir ama bir takım kendisine özgü nedenlerden dolayı farklı yorumlar, yada buna uygun tepkiler gösterir.

Peki bu sağlıklı bir gelişme mi.Yine hemen hemen herkesin buna vereceği cevap aynıdır.

Tabi ki değil. Çünkü insana topluma çevre ve bütün toplumsal değerleri hakim olduğu her yer ve ortamda yok ediyor.

Peki bununla birlikte yaşıyarak bu değerlerin korunması mümkün mü? Tabi ki mümkün. Başarabilenler var mı? Var.

İskandinav ülkeleri.İsveç,Norveç,Finlandiya...gibi ülkeler bunu başarmışlar ve halada devam ediyorlar.Bu gerçeğe rağmen şu anda dünyanın refah seviyesi en yüksek mutlu ve sağlıklı insanları bu ülkelerde yaşıyan insanlardır.

Peki.Bu tabloda böyle örneklerde varken, neden hala bazı ülke yöneticileri kendilerine dış güçler,dış odaklar,dış düşmanlar  yaratarak yönetmiş oldukları toplumlara böylesi bir algı yerleştirmeye çalışırlar.Ve bu toplumların ekonomik ve sosyal özellikleri nelerdir.

Önce özelliklere bakalım.

Bu ülke ve toplumlar.

1.Ekonomik ve sosyal olarak ulusal gelişmişliğini tamamlamamış toplumlar.

2.Buna bağlı olarak,ekonomik olarak dışa bağımlı hale gelmiş olanlar.

3.Ekonomik olarak dışa bağımlı oluşun yarattığı siyasi bağımlılık.

4.Tüm bunlara bağlı olarak eski feodal toplumsal değerlerin toplumdaki etkisinin varlığı.

5.Ve en önemlisi tüm toplumun bu ekonomik  ve siyasi olguyu içselleştirip benimsemesi.

Bu özelliklere sahip olan ülke ve toplumlarda toplumu yönetmeye çalışan siyasi partiler önce otokritik,oligarşik bir şekilde örgütlenirler.Ve yine ilk başta kendi içlerinde bir parti bürokrasisi yaratırlar.Bu bürokratik yapı yönetime geldiği zaman bunu ekonomik olarak güçlendirip oy verenler için faydanılması gereken bir cazibe merkezi haline getirirler.Toplumun değer yargıları ekonomik çelişkilerden uzaklaştırılıp geçmişten günümüze kadar uzanan uhrevi(Dini inaç gb) hayatın değerleri üzerinde konumlandırılır.Çoğunlukla yönetmiş oldukları aynı toplumun içinde bir farklılık yaratılır.Toplumun bir kesimi diğer bir kesimine düşman,tehdit olarak göstetilir.Bu senaryo inandırıcılığını kaybetmeye başladığı zaman devreye dış güçler,dış düşmanlar algısı girer.

Halbuki böylesi bir düşman yoktur.Dış güçler,dış mihrak ya da düşman olarak topluma lanse edilen ülke ve toplumların sermaye kuruluşları,yerli sermaye kuruluşları ile işbirliği ve ortaklıklar kurarak hayatın her alanında zaten varlar.

Durum bu olunca, yani senin istek ve taleplerin ile, kendi davetin ile ülkene gelen ve yıllardırda istediği her şeyi hiç bir zorlukla karşılaşmadan alan bir kişi,kurum,ya da devlet neden birden dış düşman olur.

Adam,kişi,kurum,kuruluş artık neyse böylesi bir durumda rahatını bozmaz.

Dış güçler,odaklar,düşmanlar olmayan bir hayali ekonomik,sosyal,siyasal olarak tıkanmış olan bir sistemi topluma suni olarak benimsetmeye çalışarak algılar üzerinde bir iktidarı devam ettirme çabasının bir sonucudur.

Sonuç her halükarda topluma çok pahalıya mal oluyor.İlerde daha da olacak.

 
Etiketler: Dış, Güçler,
Haber Yazılımı