Yazı Detayı
12 Eylül 2018 - Çarşamba 09:54
 
Öğretmenlerin Bütünleşmesinin Önemi
Hasan Güneş
gazete
 
 

    Bilindiği gibi  bütünleşme bir grup veya toplumsal sistemin üyelerinin birbirleriyle çelişen davranışlarda bulunmadan üyelerin birbirini tutması, grubun bütünleşmeyi bozacak hareketlere karşı çıkması, üyelerin grubu bırakmak istememeleri ve grup kurallarının grup üyeleri tarafından kabul edilme derecesine verilen isimdir.

     Bütünleşme okul niçin neden önemlidir? Bütünleşme için neler yapılabilir?

     Okullarda, öğretmenlerin  bütünleşmesi için okulun amaçları doğrultusunda eşgüdümlenmesi gerekir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin birbirinin tutum ve davranışlarının aynı amaç doğrultusunda yönlendirilmesi ve farkındalık kazanması gerekir. Çözüm, bir yönetim süreci olan eşgüdümleme açısından farklı işlevlere sahip aynı amaç doğrultusunda yönlendirilmesinde yatmaktadır.

     Kuşkusuz, böyle bir sürecin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde yöneticinin başarısına bağlıdır. Ancak, ülkemizde liyakat ölçütü alınmadan atanan okul yöneticilerinin bu açıdan başarısız olmasına neden olmaktadır. Oysa okul yöneticiliğinin eğitimi olmalıdır.

Öğretmenlerin bütünleşmesinin, maalesef mevcut durumuyla yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü, bazı öğretmenler sosyalleştikleri ortamın ve referans aldıkları çevrenin etkisinde kalıp bütünleşme açısından güçlük çıkarmaktadırlar.

      Bu durumda okulun amaçları etkili bir biçimde gerçekleşmemektedir. Çünkü, bir ölçüde öğretmenlerin bütünleşmesi okulun amaçlarının gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir. Bu durumda öğretmenlerin okulun amaçları doğrultusunda istekliliğinin de yeterli olmadığı anlamına gelmektedir.

     Öğretmenler arasında bütünleşmenin sağlanmasında okul yönetimi katılımcı bir anlayışa sahip olabilir, informal etkinliklere yer verebilir, sendikalardan yararlanabilir.

 
Etiketler: Öğretmenlerin, Bütünleşmesinin, Önemi,
Haber Yazılımı