Yazı Detayı
14 Nisan 2017 - Cuma 09:46
 
Ortadoğu'da İki Dinamik Aklın Açmazları
Ali Yalçın
 
 

Filistin Aklı ve Kürt Aklı,  Ortadoğu'nun özgürleşme eğilimindeki iki dinamik akıldır. 
      Filistin Aklı ; Arap toplulukların durağan, donuk, üretmekten uzak aklına itiraz  kimliğinde dinamik bir akıldır. Arap Alemi'nin son yüz yılında, Cemal Abdunnasır örneği istisna tutulursa , Araplar çoğunlukla sömürülebilirliğe uygunluğun değirmenine su taşımaya devam ettiler. Araplar için Filistin meselesi , Arap Dünyası'nın liderliğine soyunmada popüler ve sezonluk bir konu özelliğindedir. Herhangi bir Arap ülkesi, Arap veya sünni dünyanın liderliği rolüne ön hazırlık yapacaksa , diğer Arap ülkelerine kıyasla,  Filistin soruna daha çok dikkat çekerek gündem oluşturmayı görev bilmiştir. Filistin halkına gelince, en çok bu zaman kesitlerinde itibar yitimi yaşamıştır ve Arap dünyasının siyasi  polemikleri için ağızlarda sakız olmaktan yorgun düşmüştür. Kendi içinde temsiliyet krizinde ikiye , üçe hatta dörde bölünmüş olmakla beraber Filistinliler  dünyanın bilinç düzeyi en yüksek toplumları arasında saygın bir yer edinmede zorlanmadılar. Okuma /okullu olma oranını yükselterek elit  toplumlara çok yaklaşmış bir dinamik altyapı kurdular ve halen de  özgürleştirici dilin aktif özneleri konumundadırlar . Sünni Arap dünyasına da itiraz etme cephesi açmada da öncülük Filistinlilerindir. 
       Filistinliler için, dinamik aklın reaksiyoner olmayan en somut problemi İsrail olmakla beraber İsrail tüm kötülüklerin kaynağı değildir. İsrail kendi özgürleşme süreçlerinin önündeki sorunlardan sadece ve sadece Arap ülkeleri kadar   bir sorundur.Hatta  ikinci sorundur. Buradan özetle diyebiliriz ki Filistin dinamik aklının önündeki en büyük açmaz Arap köhne aklıdır.Köleci ve köleleştirici...
       Kürt Aklı'na gelecek olursak,   Kürt Aklı ,dinamik bir akıl olarak , Arap olmayan  uluslar içerisinde ,  çöl için su ne ifade ediyorsa  kimliklerini /varlıklarını sorgulama  da aynı öneme haizdir. Yeryüzünün bir çok dinine (İslam, Hristiyanlık, Yahudilik,Şamanlık,Yezidilik  ,Zerdüştlük...vb)  mensup olmakla suyun kaynağına ulaşmayı hedeflediler. Neredeyse  Ortadoğu'da birçok siyasi fikre evsahipliği yaptılar  ve hatta örgütsel liderliklerini üstlendiler.Buna Türk ve Arap millliyetçiliği  davalarının  örgütsel liderlikleri de dahildir. Sağ -Sol bütün  örgütsel fraksiyonlar zemininde liderler ürettiler ve rüştlerini de ispatladılar.  Dört parçaya bölünmüş Kürdistan topraklarında  çelişkiye dair ne varsa hepsini yaşayarak tecrübeye dayalı mesafeler alan "Kürt Dinamik Aklı" yeryüzünün "an taze " aklıdır. Filistin Dinamik Aklı ile de aynı blokta da durmaktadır. "Emperyalizmle göbek bağını koruyarak emperyalizme karşı duran " bir açmazın içinde; örfünü,dilini,   edebiyatını,tarihini  ve özgürleşmesini arzulamaya devam etmektedir. Bu büyük sınavda Türkler "kardeş ulus olarak"  en  yakınındaki Ulus'tur. Türklerle birlikte yol alabilme adına tüm erken doğum ve düşükleri defalarca yaşamışlar ,şimdilerde ise  kazıdıkları hendeklerden çıkmaya çalışmaktadır.
         Kısacası Ortadoğu'da iki dinamik akıl olan Filistin ve Kürt Aklı  adeta birbirinden kopmayan birer akılsal model olarak  devinimler göstermektedir. Her iki akıl ,açmazların her türlüsünü yaşamış olmakla uslanmış değildir. Kürtler 16 Nisan'daki referendumda EVET veya HAYIR çıkmasının toplamda yeni tecrübeler edinmekten öteye geçmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Din veya Ulus temelli EVET /HAYIR  tercihlerinin dinin veya ulusun sonu olmadığını bilerek kendi serüveninlerini yaşamaya devam edeceklerdir. Bunu değiştirecek bir  irade de mevcut değildir.
     Vesselam. ..

 
Etiketler: Ortadoğu'da, , İki, Dinamik, Aklın, Açmazları,
Haber Yazılımı