Yazı Detayı
06 Şubat 2017 - Pazartesi 10:38
 
Suyumuzun Yol Hikâyesi (8)
Asım Demirkök
 
 

Suyumuzun yol hikâyesi yazımın sonunda bir iki noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Şehrimiz giderek yapı stoku olarak hızla site ve çok katlı binalarda yaşamaya geçtiler. Elbette bu toplu ve iç içe yaşamaların sağlıklı yürümesi için, site içerisinde ya da çok katlı binalarda oturanların kendi sağlıklı yaşam koşullarını düzenleyen yasaları, yönetmelikler de çıkarılarak uygulama alanına sokuldu. Ancak hem bu yasal zorunluluğu getirenler, hem de bu düzenlemeyi yapmaları gerekenler bunlara ne kadar uydular? Birçoğuna benim gibi sizlerde tanık olmuşsunuzdur. Ben bunlara iki tarafın da sağlıklı yaklaştığını görmediğimi çevremdeki uygulamalara ve bunların içinde yaşayanların anlatımlarına bakarak söyleyebilirim. Şimdi bu yasal mevzuatı bir görelim.

Su deposu ve hidrofor konusunu ele alalım ve şehrimize bakalım. Dört kat dâhil olmak üzere dört kattan fazla katlı binalarda su deposu ve hidrofor bulundurulması zorunludur. Yüksekliği 17 metreyi geçen ve beşten fazla katı bulunan binalarda zemin kattan son kata kadar T.S.E. yönetmeliğinin şartlarına uygun asansör yapılması zorunludur.

Bildiğiniz gibi 2000’li yılların sonuna kadar asansörlerin yönetmeliklere göre işletilmediği sık sık yıllarca medyamız tarafından gündeme taşındı. Tehlikeleri ve kazalar sürekli medyamızda yerini aldı. Son dört beş yıldır sıkı bir denetim mekanizması çalıştırılarak, başarılı bir şekilde asansör yönetmeliği apartmanlarda uygulamaya alındı. Ya çok katlı apartmanlarda ve sitelerde içme ve kullanma suyu denetimi ve bunlara ilişkin yönetmelik uygulamaları yapılıyor mu? Ben bu denetimin yapıldığına bugüne kadar şahit olmadım. Böyle bir uygulamayı da görmedim. Maskimizin belki böyle bir yönetmeliği vardır. Ben bilmiyorum. Bu konuya biraz daha yakından bakalım.

 

7 Marta 2013 tarih ve 28580 Sayılı İnsani  Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Madde 3- Mahalli idare; İçme-kullanma suyu temin edilmesinden belediye veya özel idaresini, ‘’Zorlayıcı tedbir. Bina iç şebeke sisteminde bulunan içme-kullanma suyunda insan sağlığına zarar verecek parametrelerin tesbiti halinde suyun kesilmesi de dahil olmak üzere idari yaptırımları’’ Uygulamak durumundadır.

Bu güne kadar 4 kattan fazla ve site içerisindeki binalara su depoları ve hidrofor konulması zorunluluğu olduğunu biliyorum. Bu uygulamayı yerine getirmeyen binalara ruhsat verilmediğine de tanık olmuşumdur. Buraya kadar iyi güzel de, ya bundan sonraki su depoların ve hidroforların yönetmeliklere uygun olup olmadığını uygulayan bir kurumun olması gerekmiyor mu? Bir örnek değil. Bunların onlarca örneğini verebilirim. Normal su cazibesi içerinde geldiğinde su deposu ve hidroforlar apartman ve site yönetimleri tarafından elektrik giderinin fazla olacağı düşüncesi nedeniyle çalıştırılmıyor. Oysaki burada kullanılan elektrik giderinin o kadar da apartmana yük getirmediği kullanıcılar tarafından söylenmektedir. Depodaki su kullanmayıp, su basıncı azalıp üst katlara su çıkmayınca, depoya su girişi yapılıp hidrofor çalıştırılınca, depoda biriken sağlıksız su evlere girip içilince, bu kez bu sağlıksız su kaynağımızdan gelen suya tahvil edilmeye ve şebeke suyunda kirlilik aranmaya ve şişe suyuna yönelmeye çalışılıyor. Bir de işin içine ticari mekanizma girince, şişe suyuna yönelmeler başlıyor.

Öncelikle Maskimizin apartman ve sitelere ilişkin uygulama yönetmeliği var mı? Doğrusu bilmiyorum. Apartmanlarda ve sitelerde bu konuda denetimlerin yapıldığını görmedim ve işitmedim. Hızlıca bu yönetmeliğin çıkarılarak en kısa sürede kamuoyuna süre verilerek uygulamaya geçileceğinin hemşerilerimize duyurulmasını özellikle Maski yetkililerimizden bekliyorum. Suyumuzun bu şaibeden biran önce kurtarılmasını bekliyorum. Bu konuda Kayseri (KASKİ) uygulamalarını internet sitelerine girerek ulaştım. Kaskinin bu konudaki yönetmeliğinin kısa bir özetine bakalım.

Kaski Kayseri Su Deposu Temizliği:

Depolara kadar sağlıklı bir şekilde getirilen suların sadece depoya alınarak muhafaza edilmesi yeterli değildir. Depodaki suya etki eden faktörler aşağıda sıralanmıştır.

Suyun niteliği ve sıcaklığı

Depo niteliği

Kontrol ve izleme

Denetleme

Sağlıklı Koşullarda Su Depolamak için

Deponun belirli periyotlarla mutlaka temizlik ve dezenfektesi yapılmalı.

Su depoda uzun bir süre bekletilmeden yani sadece su kesintisi olduğu zaman değil sirkülasyon halinde tüketilmeli.

Depo, suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte olmalı ve ya uygun bir malzeme ile kaplanmalı,

Depo içinde boru bağlantılarında ( kanalizasyon, kalorifer ve su tesisatı) sızıntısı olup olmadığının kontrolü yapılmalı.

Depodan belirli aralıklarla numuneler alınarak analizleri yaptırılmalı. 

Değerli hemşerilerim öyle tahmin ediyorum ki, bir çoğumuz apartman yöneticiliği yapmış ve halen apartman veya sitelerde otuyoruz. Yukarıda Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün  (Kaski) uygulamak için hazırladığı ‘Su Deposu Temizliği Yönetmeliğinin’ daha geniş kapsamlı bir yönetmeliğinin hazırlanarak uygulamaya konulmasını ve bunun denetlenmesini sağlığımız açısından niye Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzden  ( Maskimizden)  neden istemeyelim. Ben şahsen buradan tüm hemşerilerim buradan çağrı yapıyorum.  Böylesi bir yönetmeliğinin uygulamasını Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bekliyorum. Bunun fikri takibini de mutlaka yapacağımı ve bu konuda hemşerilerimi zaman zaman bildireceğimi belirtmek istiyorum. Bunu en önemli iki nedeni var. Birincisi gerçekten dünyada eşi enderi az buluna suyumuzu, suyumuza kara çalanların elinden kurtarmak. İkincisi ve en önemlisi sudan kaynaklanan hemşerilerimizin sağlığının bozulmasının önüne geçilmesi. 

 
Etiketler: Suyumuzun, Yol, Hikâyesi, (8),
Yazarın Diğer Yazıları
11 Şubat 2019
Gürültüden Olup Biteni Görüyor muyuz?
21 Ocak 2019
Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Ne Getirecek?
29 Kasım 2018
Bir Çağrım Var
24 Eylül 2018
Bugün İnönü Üniversitesine Yol Alırken…
04 Nisan 2018
BİLSAM Ne Mi Yapıyor?
12 Şubat 2018
Yoksulluk ve Zenginliğin Kaynağı Üzerine
30 Kasım 2017
Niçin ‘Etkinliklerimizi’, Neden ‘Film Festivallerimizi’ Seviyorum (2)
29 Kasım 2017
Niçin ‘Etkinliklerimizi’, Neden ‘Film Festivallerimizi’ Seviyorum (1)
26 Ekim 2017
‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (4)
25 Ekim 2017
‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (3)
24 Ekim 2017
‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (2)
23 Ekim 2017
Ankara’da Gerçekleştirdiğimiz ‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (1)
18 Ağustos 2017
Valimiz Ali Kaban’ın Kayısımız Üzerine Söyledikleri ve Düşündürdükleri
15 Mayıs 2017
Kavramlar Zihnimizin Aynasıdır
02 Mayıs 2017
Kitap Fuarımıza Gün Sayarken
24 Nisan 2017
‘BU ÇAĞRIM'
13 Nisan 2017
Hayat; Yolunu Döşemeye Bağlı
27 Mart 2017
Dünyada Neler Oluyor?
21 Mart 2017
Kavramlar Kafamızdaki Yerini Almayınca (2)
20 Mart 2017
Kavramlar Kafamızda Yerini Almayınca (1)
16 Mart 2017
Düşünce Felsefesi Neden Önemli
14 Mart 2017
Bizdeki Evet-Hayır, Avrupa Irkçılığı Ve İslamafobi, ‘Üretim Sürecinin’ İçinde
14 Şubat 2017
Kıymetli ve Değerli Torunlarım…
07 Şubat 2017
Suyumuzun yol hikâyesi devam edecek ancak (9)
01 Şubat 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (7)
30 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (6)
29 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (5)
25 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (4)
24 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (3)
23 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikayesi…(2)
23 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi…(1)
03 Ocak 2017
İyi ve Kötü
27 Aralık 2016
Bu dillere son bir sözüm olacak
25 Aralık 2016
Kim sol - Ya da sol nedir?
20 Aralık 2016
‘Ne diyeyim!’
18 Aralık 2016
Bu nasıl zihniyet yoksunluğu?
16 Aralık 2016
Ahmet Çakır Başkan ‘yola devam, durmak yok’
14 Kasım 2016
Maski Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir
27 Ekim 2016
Büyükşehir Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Bu Sorunumuz Birlikte Ele Alıp Çözerler mi? (3)
25 Ekim 2016
Büyükşehir Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Bu sorunumuzu Birlikte Ele Alıp Çözerler mi? (2)
24 Ekim 2016
Büyükşehir Belediyemiz, Mili Eğitim Müdürlüğümüz, Üniversitemiz, Bu Sorunumuzu Birlikte Ele Alıp Çözerler mi? (1)
07 Ekim 2016
Film Festivalimiz neden ertelendi?
04 Ekim 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (8)
03 Ekim 2016
'Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı' (7)
30 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (6)
29 Eylül 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (5)
28 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (4)
27 Eylül 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (3)
26 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (2)
25 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (2)
24 Eylül 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (1)
30 Ağustos 2016
15 Temmuz Destanı
25 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (5)
23 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (4)
22 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (3)
18 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (2)
18 Ağustos 2016
15 Temmuz 2016 Kalkışması Neyin nesi! (1)
14 Temmuz 2016
İnönü Üniversitesi Rektörlük seçimi üzerine
30 Haziran 2016
Facebook ve bilimle ilişkimiz (3)
28 Haziran 2016
Facebook- Medya-Bilim nereye? (2)
24 Haziran 2016
Facebook'u Doğru Okuyabiliyor Muyuz? (1)
16 Mayıs 2016
‘’Toplum Aslantepeyi Sahipleniyor’’
25 Nisan 2016
Şu mesele var ya! Şu mesele!
21 Nisan 2016
Büyükşehir Belediyemiz yetkililerinin bu konularda Yetkilerini kullanmalarını bekliyorum (3)
20 Nisan 2016
Büyükşehir Belediyemiz yetkilerinin bu konularda Yetkilerini kullanmalarını bekliyorum (2)
19 Nisan 2016
Büyükşehir Belediyemiz yetkililerinin bu konuda Yetkilerini kullanmalarını bekliyorum (1)
13 Nisan 2016
Tarım Fuarımız ve düşündürdükleri
23 Mart 2016
Herkes konuşuyor, Üniversitemiz yine susuyor?
04 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup
03 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (9)
02 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (8)
01 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (7)
31 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık Mektup (6)
28 Ocak 2016
Üniversitemiz Rektörü Cemil Çelik’e açık mektup (5)
27 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (4)
26 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (3)
25 Ocak 2016
Rektörümüz Sayın Cemil Çelik’e açık mektup (2)
24 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (1)
12 Ocak 2016
Aydınlarımıza ne oldu böyle!
Haber Yazılımı